שיר חדש לסדר העבודה - A New Song for the Order of Service - Shabbat Shuva 5780

This Shiur was delivered on Leil Hoshana Raba 5780

*LISTEN TO THE SONG PRIOR TO THE SHIUR*


Shabbat Shuva 5771: Theodicy On The Days of Awe

משנה מסכת אבות ד:טו

 רבי ינאי אומר אין בידינו לא משלות הרשעים ואף לא מיסורי הצדיקים

 R. Yanai says: “It is not within our hands—

neither the tranquility of the Wicked nor the suffering of the Righteous”


איוב פרק לב

 (כ) אֲדַבְּרָה וְיִרְוַח לִי אֶפְתַּח שְׂפָתַי וְאֶעֱנֶה:

“I will speak that I may find relief, I will open my lips and respond.” 

 

This shiur was delivered on Leil Hoshana Rabba 5771